Flesjes KDE vrijgemaakt door Ernst

 

Kinder dolfijn energetica flesje 1

Deze energetica opent het hart zodat de liefde weer kan stromen. Het vertrouwen in jezelf wordt daarbij hersteld. Daardoor kan het kind weer bij zijn gevoel komen en kan de creativiteit weer gaan stromen. Vreugde, spelen en plezier kunnen weer beleefd worden. In deze tijd is dat soms moeilijker voor het kind door de kosmische invloed van deze tijd.
Herstelt de energetische lijnen met de omgeving. Het kind is weer alert en voelt zich vrij en blij.


Kinder dolfijn energetica flesje 2

Deze kinder dolfijn energetica is een steun voor kinderen die het geloof in zichzelf zijn kwijtgeraakt omdat er meer van hen wordt verwacht dan een kinderziel aankan. De benadering van kinderen (vanuit de zonnevlecht) gebeurt soms op een volwassen manier. Een kind kan blokkeren omdat het begrip op dit niveau nog niet voldoende is ontwikkeld. Deze energetica brengt het kind weer terug in zijn gevoel waardoor de intuïtie weer hersteld wordt en het kind geloof in zichzelf terug krijgt.

 

Kinder dolfijn energetica flesje 3

Vreugde, vreugde, vreugde. Deze kinder dolfijn energetica helpt om de creativiteit in het kind weer te laten stromen. Maakt helder zodat het kind duidelijker kan aangeven wat het wil en niet wil.
Stimuleert om met een open geest en denkvermogen datgene wat het ontwikkelt aan te kunnen geven.
Deze energetica ondersteunt om de communicatie weer aan te durven gaan met zijn omgeving en dit te doen vanuit liefde. Onvoorwaardelijk. Daardoor ontstaat er weer een levendige verbinding tussen het kind en zijn omgeving.


Kinder dolfijn energetica flesje 4

Deze kinder dolfijn energetica harmoniseert de energieën die verstoord zijn geraakt omdat het kind onrechtvaardig is behandeld of men heeft geen mededogen met hem/haar gehad. Dit uit zich soms in boosheid (Yang) of in onmacht (Yin). Het kind kan zich vaak fel uiten en is boos of gaat zich juist terugtrekken en wordt introvert.
Wanneer het kind met deze energetica werkt kan er een innerlijke balans ontstaan en kan het kind weer in zijn eigen kracht gaan staan. Deze energetica werkt op het basischakra, de miltchakra en de zonnevlechtchakra en zuivert deze chakra’s uit waardoor een kind vanuit het hart kan gaan werken en de liefde weer gaat stromen.


Kinder dolfijn energetica flesje 5

Deze kinder dolfijn energetica helpt het kind om zichzelf te kunnen zijn in een tijd van drukte en beweging om zich heen. De energetica helpt om een bescherming om het kind te zetten wanneer het veel prikkels vanuit zijn omgeving oppakt. Dit kan voor disbalans zorgen omdat het kind nog geen onderscheid kan maken in welke prikkels van hemzelf zijn en welke van zijn omgeving. Door de energie af te schermen kan het kind weer volledig terugkomen bij zichzelf waardoor het zich vanuit zijn eigen energie en krachtveld kan ontwikkelen. De persoonlijkheid kan zich sneller en beter ontwikkelen.


Kinder dolfijn energetica flesje 6

Deze dolfijn energie beschermt het hart van het kind. Het is een pure liefdesenergie die het kind kan helen bij verdriet dat is aangedaan.
De energie helpt het kind om weer in zijn kracht terug te komen en het verdriet los te laten zodat het weer in zijn creatieve energie kan gaan staan. De energie kan goed ingezet worden bij traumaverwerking en heeft een aardende werking.


Kinder dolfijn energetica flesje 7

Deze kinder dolfijn energie helpt het kind om bij zichzelf te blijven. De energie is in het bijzonder geschikt voor hoogsensitieve kinderen. De energie geeft een beschermende werking. Het helpt het kind om goed in zijn lichaam te blijven en daardoor met beide voeten op de aarde te staan.
Het schermt af voor teveel prikkels die deze kinderen soms opvangen uit hun omgeving.
Kinderen die niet goed geïncarneerd zijn hebben veel baat bij deze energie.


Kinder dolfijn energetica flesje 8

Deze kinder dolfijn energie ondersteunt het kind om goed bij zichzelf te blijven en neemt twijfels weg over het eigen kunnen.
Omdat de omgeving een kind niet altijd begrijpt ontstaat er vaak ruis, die leidt tot conditionering van het kind. Deze energie ondersteunt het kind de conditionering op te lossen en zet het kind terug in zijn kracht.
Geeft zelfvertrouwen en doorstroming van energie.


Kinder dolfijn energetica flesje 9

Deze kinder dolfijn energie geeft kracht en wilskracht terug aan het kind. Daar kinderen ook al depressies kunnen vertonen en daardoor niet in hun kracht staan.
Voor kinderen die soms ziek zijn geweest of die een vervelende periode hebben meegemaakt helpt deze energie om de zon of eigen wijsheid terug vorm te geven.


Kinder dolfijn energetica flesje 10

Deze kinder dolfijn energie heeft een aardende werking en helpt kinderen en hun omgeving om weer in hun gevoel te komen. Daar waar kinderen en hun omgeving teveel vanuit de materie bezig zijn is er soms weinig ruimte voor gevoel.
Het mooiste cadeautje is samen gezellige dingen doen. Dit kan misschien niet altijd maar moet wel kunnen.


Kinder dolfijn energetica flesje 11

Deze kinder dolfijn energie helpt kinderen om weer in hun kracht te gaan staan. De energie steunt kinderen die vaak gepest zijn/worden en daardoor het slachtoffer zijn geworden van hun omgeving.
Het is belangrijk dat deze kinderen terug de leiding over henzelf nemen en zich niet laten uitputten doordat zij de controle over hun leiding hebben verloren.


Kinder dolfijn energetica flesje 12

Deze kinder dolfijn energie steunt kinderen die verlegen of teruggetrokken zijn. De kinderen zien er vaak moe of apathisch uit.
Wanneer zij met deze energie in contact komen kruipen ze langzaam maar zeker uit hun schulp. Het is belangrijk dat kinderen actief deelnemen en belangstelling hebben, nieuwsgierig zijn, over wat er om hen heen gebeurt.


Kinder dolfijn energetica flesje 13

Deze kinder dolfijn energie heeft een harmoniserende werking. Het geeft kinderen het geloof terug in zichzelf en maakt zacht en liefdevol.
Voor kinderen die fel reageren en snel geprikkeld zijn helpt deze energie om weer terug bij zichzelf te komen. Maakt het kind liefdevol en zacht.