Under Construction.

Hier volgt binnenkort meer informatie over E.E.N. Therapie waarmee gewerkt wordt bij Praktijk Hugo Asberg

Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.® Therapie)
De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de
Eenheid in zien”. Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en behandelwijzen.
In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele
Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. Binnen de
beroepsopleiding tot E.E.N.® therapeut komen verschillende segmenten aan bod.
De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van
lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt.

De E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op
menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van
bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem.
Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.
De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades
op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de
energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de
balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie).

De behandeling is een causaal gerichte therapie. De diagnose wordt gesteld via kinesiologie,
polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese. Binnen de E.E.N®
therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën.