Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 1

Meridiaan:Kringloop – Yin

Deze energetica werkt diep door daar waar de wilskracht geblokkeerd is geraakt.
Geeft inzicht zodat de kracht hersteld kan worden. Het patroon dat deze wilskracht blokkeerde is soms allang geleden gelegd.
Daar waar men soms te strak aan allerlei normen en waarden is gebonden en de eigen verantwoording niet kon nemen, transformeert deze energetica zodat de zuivere wilskracht kan worden hersteld. De eigen verantwoordelijkheid kan men weer aan. Deze energie geeft een kracht die het zelfvertrouwen herstelt.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 2

Meridiaan:Long  – Yin

Deze energetica ondersteunt daar waar de lichtkracht geblokkeerd is geraakt.
Werkt op de linker lichaamshelft en is een enorme steun en geeft kracht bij verwerking van verdriet.
Deze energetica helpt ook bij depressies die zijn ontstaan door onverwachte emoties.
Ze ondersteunen de mens in zijn transformatieproces en geeft kracht bij veranderingen.
Soms zijn veranderingen nodig en zijn gekozen door de ziel om uiteindelijk te groeien.
Met de ervaring en de lering die wordt opgedaan kan men later weer dienstbaar zijn aan de medemens. Versterkt het adaptievermogen en werkt op de rechterhersenhelft.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 3

Meridiaan: Dikke darm – Yang

Deze energie geeft doorstroming daar waar blokkades door verstarring zijn ontstaan.
Maakt zacht en begripvol naar de medemens toe en geeft inzicht in blokkades die vanuit het denken zijn ontstaan.
Geen enkele waarheid – die door anderen wordt verteld – is de ultieme waarheid. De heilige waarheid voor ieder individu is op zijn eigen trillingsniveau.
Daar waar men niet respectvol is behandeld en waarheden zijn opgelegd kan men door inzicht loslaten. Wanneer men deze energetica samen met de kracht van vergeving gebruikt is deze een enorme steun bij verwerking van trauma’s.
De energie werkt op de rechter lichaamshelft en helpt de ziel in balans te komen.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 4

Meridiaan: Galblaas – Yang

Deze energetica werkt samen met de Serie 2 nr. 10 op het transformeren van karma die door disbalans van begeerte en mededogen zijn ontstaan.
Ook bij fysieke klachten die zich vooral uiten in de spieren, pezen en banden kan deze energie transformerend werken.
Deze energetica werkt zuiverend, kan ingezet worden bij spirituele uitzuivering.
Heeft een stimulerend effect bij bloeddrukproblemen en helpt om meer innerlijke balans te vinden.
Deze energie maakt krachtig en mild tegelijk. Stemt daardoor af op het Christusbewustzijn.
Ook bij huiduitslag kan deze energie een ondersteuning zijn. Veel water drinken bij deze energie!


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 5

Meridiaan: Hart – Yin

Deze dolfijn-energie is een steun voor mensen op weg naar het Christusbewustzijn. Vooral de mensen die vanuit onvoorwaardelijke liefde willen werken, kampen vaak met onbegrip in hun omgeving.
Ook voor mensen die onrechtvaardig zijn behandeld en die soms diep in hun hart geraakt zijn, kunnen wanneer ze met deze energetica werken hun hart weer de ruimte geven en vanuit liefde gaan werken.
Deze energetica werkt als een zielemaatje, je voelt je gesteund en durft een pionier te zijn op welk gebied van liefde die jij ook wenst uit te dragen.
Deze energetica is een steun bij regressie- en reïncarnatietherapie en transformeert alle karma dat op basis van onrechtvaardigheid is ontstaan. De liefdes energie kan weer stromen en dat is thuiskomen.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 6

Meridiaan: Lever – Yin

Deze energie is een enorme steun voor mensen die op weg zijn naar het Christusbewustzijn. Het is een krachtige liefdesenergie die een diepe verbinding maakt op hartniveau.
Daar waar de liefdeskracht geblokkeerd is geraakt doordat men niet liefdevol werd behandeld, werkt deze dolfijn energetica 6 samen met de dolfijn energetica 10: om de verbinding naar de medemens weer te maken. Herstelt het vertrouwen en de eigenwaarde. De energie is ook een steun voor mensen die nog wel eens terugvallen in het patroon van zelfmedelijden.
Deze dolfijn energie zorgt dat ze weer in hun eigen leiderschap gaan staan. Voor mensen die hard zijn voor zichzelf en hun omgeving, ondersteunt zij dat de verbinding weer vanuit liefde wordt gelegd.
De energie ondersteunt ook bij meditatie.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 7

Meridiaan: Milt – Yin

Deze dolfijn energie ondersteunt mensen die nog teveel vanuit het denken handelen en hun gevoel hebben geblokkeerd.  De blokkade die is vaak al in de kindertijd ontstaan doordat men teveel vanuit normen, plichten en waarden is behandeld. Daar waar ouders hun gevoel hebben geblokkeerd is het ook moeilijk om begrip te hebben voor de emoties van kinderen.
Wanneer je als kind gevoelig en intuïtief bent ga je aan de intuïtie twijfelen waardoor de emoties vaak in stilte worden verwerkt en het gevoel wordt geblokkeerd. Deze dolfijnenergie voelt dan ook als een echte kindervriend. Het is de energie die de kinderen bij zich hebben als zij naar de aarde komen.
Ook voor kinderen in de puberteit is deze energie een ondersteuning om de liefdeskracht te laten stromen waardoor de verbindingen die worden gelegd vanuit onvoorwaardelijke liefde tot stand komen.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 8

Meridiaan: Maag – Yang

Deze energie bevordert de helderheid van het denken. Het is de kristal onder de dolfijnenergieën.
Werkt tevens op de alvleesklier en de geestelijke betekenis van deze klier staat voor helderheid van denken. Deze energie ondersteunt als mensen vastzitten in gedachtepatronen vanuit het verleden en daardoor niet in het hier en nu leven. Als zij met deze energie werken kunnen oude patronen losgelaten worden. Deze energie geeft ook zekerheid wanneer men continue in twijfels zit.
Geeft inzicht en helpt om de juiste keuze te maken.
Bij kinderen met concentratieproblemen ondersteunt deze dolfijnenergie de balans.
In combinatie met de Serie 2 nr. 7 geeft deze energetica een blij een vreugdevol gevoel en herstelt de balans tussen voelen en denken.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 9

Meridiaan: Blaas – Yang

Deze dolfijn energie helpt angsten los te laten en herstelt de oerkracht. Angsten ontstaan wanneer men vaak bezig is met datgene wat buiten het bereik is. Vaak ontstaat dit vanuit het ego-denken.
Wanneer men in balans is met de materie, en begeerte heeft losgelaten kan deze energie helpen om nieuwe structuur aan te brengen in het leven.
De energie helpt ook bij alle vormen van loslaten bij relatieproblemen en rouwverwerking. De emoties mogen geuit worden zodat ze losgelaten kunnen worden. Het vertrouwen in de eigen kracht kan met deze energie worden versterkt. Deze dolfijn energie is een ondersteuning bij het loslaten van angsten en transformeert naar zelfvertrouwen en zekerheid.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 10

Meridiaan: Nier – Yin

Deze dolfijn energetica herstelt de oerkracht die via de voetchakra’s binnenkomst.
Daar waar de krachten door allerlei oorzaken geblokkeerd zijn geraakt, door energetische verstoringen die soms als familiepatronen herkenbaar zijn. Deze dolfijn energetica koppelt los van deze patronen en herstelt de balans met de materie. De moeder Aarde energie (magnetisme) van deze dolfijn energie is zeer krachtig. Bij oorproblemen is deze dolfijn energie ook inzetbaar.
De oorzaak van oorproblemen is vaak dat men de innerlijke stem niet volgde en daardoor teveel naar advies van anderen geluisterd heeft.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 11

Meridiaan: Dunne Darm – Yang

Deze energie versterkt de creatieve krachten in de mens en zorgt voor doorstroming.
Daar waar deze krachten soms geblokkeerd zijn doordat men niet meer vanuit het hart heeft gewerkt.
Deze dolfijn energie is ook een ondersteuning voor mensen die nog moeite hebben om de onvoorwaardelijke liefde in zich te realiseren. Zij zijn vaak nog ego gericht. De oorzaak is angst voor controleverlies. Wanneer zij met deze energie gaan werken gaan zij meer loslaten waardoor het vertrouwen in de liefdeskrachten kan worden hersteld.
Dan zijn deze mensen die op deze dolfijn energie resoneren tot ongekende prestaties in staat.
Hun gaven komen meer naar de oppervlakte en zij creëren goed leiderschap. Transformeert tevens dominantie naar goed leiderschap.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 12

Meridiaan: Drievoudige verwarmer

Deze energie herstelt de Goddelijke krachten in de mens. Wanneer men met deze energie werkt kan men makkelijker verbinding maken op zielsniveau. Daar waar men nog problemen heeft om contacten vanuit liefde te leggen geeft deze dolfijnenergie inzicht waarom men dat niet durft.
Deze energetica heeft een kracht in zich die de balans herstelt tussen lichaam, geest en ziel. Herstelt de Heilige Drie-Eenheid waardoor men vanuit onvoorwaardelijke liefde kan doorgroeien naar de heelheid.
Deze dolfijn energie is tevens een steun voor mensen die zich ongelukkig voelen. Dit ontstaat wanneer men soms angst heeft om naar binnen te keren. De oorzaak kan zijn te starre dogma’s, religies en wetten waar aan vastgehouden wordt, de ziel heeft dan geen ruimte.
Wanneer men met deze energetica werkt wordt deze starre houding getransformeerd naar ware liefdeskracht vanuit de ziel naar het hart.


Asberg Dolfijn Energetica® Serie 2 flesje 13

Meridiaan: –     Yin -Yang

Deze Dolfijn energetica helpt de mensen die moeite hebben om volledig in het hier en nu te leven.
De ziel heeft dan geen ruimte en men neemt niet echt de tijd voor zichzelf. Deze dolfijn energie is dan ook de dolfijn energie van tijd. Helpt om weer tot jezelf te komen in perioden waar druk, stress en haast heerst. Soms kiest men hier onbewust voor om maar niet bij zijn gevoel te hoeven komen en er wordt gevlucht in het werk.
Deze energie is ook geschikt voor mensen die zichzelf onder tijdsdruk zetten en die niet flexibel voor zichzelf zijn. Deze energetica helpt om mild en eerlijk tegen jezelf te zijn waardoor je tijd en ruimte voor jezelf vrijmaakt. Bevordert de concentratiekracht en zet je volledig in het hier en nu.
Deze energie werkt op het zenuwstelsel en geeft kracht en vertrouwen.