Algemene beschrijving Serie 3

ADE 3 - 13 klein

De ziel die vanuit het Christus-bewustzijn (of Eenheidsbewustzijn) wil werken heeft soms een hele weg te gaan. Voor hen is Serie 3 dan ook een hele ondersteuning om datgene waar de ziel voor gekozen heeft uit te werken.
Deze Serie 3 werkt in het bijzonder op het fysieke lichaam en heeft een hoge energietrilling in zich die doorwerkt tot in de hoogste auralichamen. Blokkades die zich uiten in de stof en die soms afkomstig zijn uit vorige levens kunnen bewust worden en geheeld. Dan kan de emotie zich uitkristalliseren en de energie vrij gaan stromen.
Serie 3 transformeert tevens alle blokkades die door het ego zijn gelegd en transformeert het ego naar het Christus-bewustzijn. Dit is handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde en het volledig in balans zijn met lichaam geest en ziel.
De ziel kan zich nu gaan uitdrukken op Aarde en de ware taak uitvoeren: licht en liefde brengen, zodat een ieder naar een hoger plan gebracht wordt.

Voor beschrijvingen per flesje klik hier