Chakra: Miltchakra

Schept eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke. De energie transformeert het sekse gericht denken. Je waardeert de mens als mens en niet vanwege zijn seksuele geaardheid. Je gaat elk individu als goddelijke persoonlijkheid zien ongeacht zijn geslacht. De energie helpt mensen die nog sterk vanuit het ego denken en handelen om dit meer vanuit liefde en zuiverheid te doen. Het ondersteunt deze mensen om meer de gevoelskant te ontwikkelen. Laat de kundalini energie weer stromen. De energie ondersteunt ook mensen die hard voor zichzelf zijn en dit uiten in vormen van zelfdestructie, racisme en discriminatie, transformeert naar mildheid en mededogen.
Deze energie werkt op het miltchakra. Helpt om geblokkeerde gevoelens weer te laten stromen. Geeft het kind in jezelf de ruimte waardoor levensvreugde makkelijker kan stromen. Daar waar men nog te veel vanuit opgelegde vaste normen en waarden werkt kan men deze loslaten, zodat de intuïtie weer gevolgd kan worden.