1 stockflesje, 10cc.

Ingrediënten:

Bronwater 20 %, brandenwijn 80%.

Bronwater is de drager van energetische lichttrillingen, de brandenwijn is ter conservering.

Alcoholpercentage 28%. 

 

Deze energetica werkt op het mentale lichaam en geeft inzicht in levenslessen. De energie werkt op de linker hersenhelft en correspondeert met de rechter lichaamshelft.
Wanneer de klachten rechtszijdig zijn is het belangrijk om inzicht te krijgen wat losgelaten kan worden. Teveel druk die door de buitenwereld wordt opgelegd kan tot tal van psychosomatische klachten leiden.
De energie zet je tevens in je eigen leiderschap zodat je de eigen verantwoording weer kunt nemen. Dit is nodig om vanuit het Christusbewustzijn te leven en te werken.
Voor mensen met een leidinggevende positie is deze dolfijn tevens een ondersteuning om hun leiderschap vanuit menselijkheid te voeren.